تبلیغات
رویش سبز افغانستان - مطالب تیر 1395
 
رویش سبز افغانستان
اندیشه ی سبز ، رویش سبز ، افغانستان سبز
دوشنبه 28 تیر 1395 :: نویسنده : آمنه واعظی
قارچ شیتاکه قارچ خوراکی و دارویی محبوب در شرق آسیا می باشد.زاپنی ها این قارچ ها را از روی درختان قطع شده یا افتاده بر روی زمین در فصل های پائیز و بهار جمع اوری می نمودند.
نحوه کشت صنعتی در ان زمان به این صور